:

Афармленне сталага пражывання за межамі Рэспублікі Беларусь

Запіс на консульскі прыём па тэлефоне (перайсці па спасылцы)

Парадак афармлення дазволу на сталае пражыванне за межамі Рэспублікі Беларусь грамадзянамі, якiя часова выехалі з Беларусі, вызначаны Законам Рэспублікі Беларусь «Аб парадку выезду з Рэспублікі Беларусь і ўезду ў Рэспубліку Беларусь грамадзян Рэспублікі Беларусь».

***

Артыкул 19. Афармленне сталага пражывання грамадзян за межамі Рэспублікі Беларусь

Сталае пражыванне грамадзян за межамі Рэспублікі Беларусь афармляецца шляхам выдачы пашпарта грамадзяніна Рэспублікі Беларусь для сталага пражывання за межамі Рэспублікі Беларусь і пастаноўкі на консульскі ўлік грамадзян, якія стала пражываюць за межамі Рэспублікі Беларусь.

Афармленне сталага пражывання за межамі Рэспублікі Беларусь грамадзян, права на выезд якіх з Рэспублікі Беларусь часова абмежавана, не дапускаецца да зняцця часовага абмежавання iх права на выезд з Рэспублікі Беларусь.

Рашэнне аб выдачы пашпарта грамадзяніна Рэспублікі Беларусь для сталага пражывання за межамі Рэспублікі Беларусь грамадзяніну, які пражывае ў Рэспубліцы Беларусь і жадаючаму выехаць на сталае жыхарства за межы Рэспублiкi Беларусь, прымаецца органам унутраных спраў Рэспублікі Беларусь па месцы жыхарства.

Рашэнне аб выдачы пашпарта грамадзяніна Рэспублікі Беларусь для сталага пражывання за межамі Рэспублікі Беларусь грамадзяніну, якi выехаў з Рэспублікі Беларусь для часовага знаходжання і жадаючаму аформіць сталае пражыванне за межамі Рэспублікі Беларусь, прымаецца дыпламатычным прадстаўнiцтвам або консульскай установай Рэспублiкi Беларусь.

Артыкул 20. Абавязкi грамадзян, якія жадаюць аформіць сталае пражыванне за межамі Рэспублікі Беларусь

Грамадзяне, якія заявілі пра сваё жаданне стала пражываць за межамі Рэспублікі Беларусь, да афармлення сталага пражывання за межамі Рэспублікі Беларусь абавязаны ў парадку, устаноўленым заканадаўствам Рэспублікі Беларусь:
выканаць падатковыя абавязацельствы;

спыніць дзейнасць індывідуальнага прадпрымальніка — для грамадзян, якія ажыццяўляюць такую дзейнасць на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь;

атрымаць згоду ваеннага камісарыята на афармленне сталага пражывання за межамі Рэспублікі Беларусь — для прызыўнікоў;

выканаць аліментныя абавязкі ў дачыненні да фізічных асоб, на якіх распаўсюджваецца юрысдыкцыя Рэспублікі Беларусь, альбо ўрэгуляваць свае адносіны з названымі асобамі — для грамадзян, якія ў адпаведнасці з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь абавязаны ўтрымліваць фізічных асоб, на якіх распаўсюджваецца юрысдыкцыя Рэспублікі Беларусь;

пакрыць выдаткі, затрачаныя дзяржавай на ўтрыманне дзяцей, якія знаходзяцца на дзяржаўным забеспячэнні, — для грамадзян, якія ў адпаведнасці з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь абавязаны кампенсаваць такія выдаткі.

Такім чынам, Генеральнае консульства Рэспублікі Беларусь у г.Стамбуле прымае ад грамадзян, якія маюць дазвол на часовае пражыванне на тэрыторыі Турцыі — «İkamet Tezkeresi» або набылі турэцкае грамадзянства, заявы-хадайніцтвы аб афармленні дазволу органаў унутраных спраў Беларусі на сталае жыхарства ў Турцыі.

Для афармлення дазволу на сталае жыхарства ў Турцыі грамадзяніну Рэспублікі Беларусь неабходна прадставіць у Генеральнае консульства наступны пакет дакументаў:

для асобы, якая дасягнула 18-гадовага ўзросту:

 • пашпарт;
 • пасведчанне аб нараджэнні;
 • дзве каляровыя фатаграфіі, адпаведныя ўзросту, памерам 3,5 х 4,5 см.;
 • пасведчанне аб нараджэнні дзіцяці заяўніка — у выпадку, калі заяўнік мае дзіця, якое не дасягнула 18-гадовага ўзросту;
 • пасведчанне аб змене імя — у выпадку перамены заяўнікам прозвішча, уласнага імя, імя па бацьку;
 • пасведчанне аб заключэнні шлюбу — у выпадку, калі заяўнік знаходзiцца ў шлюбе;
 • пасведчанне аб скасаванні шлюбу або копiя рашэння суда аб скасаванні шлюбу — у выпадку скасавання шлюбу заяўнікам;
 • пасведчанне аб смерці або копiя рашэння суда аб аб'яўленнi грамадзянiна (грамадзянкі) памерлым (ёй) — у выпадку смерці мужа (жонкі) заяўніка;
 • пісьмовая згода законнага прадстаўніка непаўналетняга дзіцяці заяўніка, якое пражывае ў Рэспубліцы Беларусь, або асобы, у дачыненні да якой заяўнік абавязаны выплачваць алiменты, на афармленне заяўніку сталага пражывання за межамі Рэспублікі Беларусь, якая засведчана службовай асобай падраздзялення па грамадзянстве і міграцыі органа ўнутраных спраў або засведчана натарыяльна, або копiя рашэння суда аб магчымасцi выезду заяўніка з Рэспублікі Беларусь на сталае пражыванне за межамі Рэспублікі Беларусь без згоды названых асоб — у выпадку наяўнасці непаўналетніх дзяцей заяўніка, якія пражываюць у Рэспубліцы Беларусь, а таксама асоб, у дачыненні да якіх заяўнік абавязаны выплачваць алiменты;
 • працоўная кніжка заяўніка (пры яе наяўнасці);
 • дакумент, выдадзены кампетэнтным органам замежнай дзяржавы, які пацвярджае права заяўніка на сталае пражыванне ў краіне знаходжання;
 • дакумент, які пацвярджае ўнясенне платы.

Акрамя названых дакументаў непаўналетнімі прадстаўляюцца:

 • пашпарты ці іншыя дакументы, якія сведчаць асобу законных прадстаўнікоў непаўналетняга;
 • пісьмовая згода законнага прадстаўніка непаўналетняга, які не афармляе сталае пражыванне за межамі Рэспублікі Беларусь сумесна з непаўналетнім і пражывае ў Рэспубліцы Беларусь, на афармленне непаўналетняму сталага пражывання за межамі Рэспублікі Беларусь, якая засведчана службовай асобай падраздзялення па грамадзянстве і міграцыі органа ўнутраных спраў або засведчана натарыяльна (пры адсутнасці такой згоды — копія рашэння суда аб афармленні непаўналетняму сталага пражывання за межамі Рэспублікі Беларусь без згоды такога законнага прадстаўніка, або копія рашэння суда аб прызнанні такога законнага прадстаўніка недзеяздольным, або копія рашэння суда аб пазбаўленні такога законнага прадстаўніка бацькоўскіх правоў, ці выдадзеная органам, які вядзе крымінальны працэс, даведка аб вышуку такога законнага прадстаўніка, або шлюбны дагавор альбо Пагадненне аб дзецях);
 • копія рашэння суда аб аб'яўленні законнага прадстаўніка непаўналетняга памерлым або аб прызнанні яго без вестак адсутным або даведка органа загса, якая змяшчае звесткі з запісу акта аб нараджэнні, калі запіс пра бацькоў дзіцяці выкананы ў адпаведнасці з артыкулам 55 Кодэкса Рэспублікі Беларусь аб шлюбе і сям'і, — у выпадку, калі адзін з законных прадстаўнікоў непаўналетняга адсутнічае;
 • дакументы, якія пацвярджаюць пражыванне законнага прадстаўніка непаўналетняга ў дзяржаве, у якое непаўналетнi выязджае на сталае пражыванне, — у выпадку афармлення сталага пражывання за межамі Рэспублікі Беларусь непаўналетняга без законнага прадстаўніка.

для асобы, якая не дасягнула 18-гадовага ўзросту:

Законны прадстаўнік прадстаўляе:

 • па шпарт непаўналетняга (пры яго наяўнасці);
 • пасведчанне аб нараджэнні непаўналетняга;
 • два каляровых фотаздымка непаўналетняга, якiя адпавядаюць яго ўзросту;
 • пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу законнага прадстаўніка непаўналетняга, які прадстаўляе дакументы для афармлення непаўналетняму сталага пражывання за межамі Рэспублікі Беларусь;
 • дакументы, якія пацвярджаюць статус законнага прадстаўніка непаўналетняга, які прадстаўляе дакументы для афармлення непаўналетняму сталага пражывання за межамі Рэспублікі Беларусь;
 • пісьмовую згоду законнага прадстаўніка непаўналетняга, які не афармляе сталае пражыванне за межамі Рэспублікі Беларусь сумесна з непаўналетнім і пражывае ў Рэспубліцы Беларусь, на афармленне непаўналетняму сталага пражывання за межамі Рэспублікі Беларусь, якая засведчана службовай асобай падраздзялення па грамадзянстве і міграцыі органа ўнутраных спраў або засведчана натарыяльна (пры адсутнасці такой згоды — копія рашэння суда аб афармленні непаўналетняму сталага пражывання за межамі Рэспублікі Беларусь без згоды такога законнага прадстаўніка, або копія рашэння суда аб прызнанні такога законнага прадстаўніка недзеяздольным, або копія рашэння суда аб пазбаўленні такога законнага прадстаўніка бацькоўскіх правоў, ці выдадзеная органам, які вядзе крымінальны працэс, даведка аб вышуку такога законнага прадстаўніка, або шлюбны дагавор альбо Пагадненне аб дзецях);
 • пасведчанне аб смерці законнага прадстаўніка непаўналетняга, ці копію рашэння суда аб аб'яўленні законнага прадстаўніка непаўналетняга памерлым або аб прызнанні яго без вестак адсутным, або даведку органа загса, якая змяшчае звесткі з запісу акта аб нараджэнні, калі запіс пра бацькоў дзіцяці выкананы ў адпаведнасці з артыкулам 55 Кодэкса Рэспублікі Беларусь аб шлюбе і сям'і, — у выпадку, калі адзін з законных прадстаўнікоў непаўналетняга адсутнічае;
 • дакументы, якія пацвярджаюць пражыванне законнага прадстаўніка непаўналетняга ў дзяржаве, у якое непаўналетнi выязджае на сталае пражыванне, — у выпадку афармлення сталага пражывання за межамі Рэспублікі Беларусь непаўналетняга без законнага прадстаўніка;
 • дакумент, выдадзены кампетэнтным органам замежнай дзяржавы, які пацвярджае права непаўналетняга на пражыванне.

Дакументы, выдадзеныя кампетэнтнымі органамі замежнай дзяржавы, прымаюцца пры наяўнасці іх легалізацыі (прастаўлення апастылю), калі іншае не прадугледжана міжнароднымі дамовамі Рэспублікі Беларусь.

Дакументы, выдадзеныя кампетэнтнымі органамі замежнай дзяржавы, складзеныя на замежнай мове, павінны суправаджацца перакладам на адну з дзяржаўных моў Рэспублікі Беларусь, выкананым акрэдытаваным перакладчыкам.

За афармленне выезду на сталае жыхарства за мяжу грамадзяніну Рэспублікі Беларусь, якi дасягнуў 14-гадовага ўзросту, спаганяецца консульскі збор у памеры 175 еўра.

Афармленне выезду на сталае жыхарства за мяжу грамадзяніну Рэспублікі Беларусь, якi не дасягнуў 14-гадовага ўзросту, ажыццяўляецца бясплатна.


Тэрмін афармлення дазволу ў залежнасці ад паўнаты прадстаўленых дакументаў складае да 4 месяцаў з дня падачы заявы.

Пры падачы дакументаў важна прымаць пад увагу наступныя палажэнні:

1. Прыём і разгляд заяў аб афармленні сталага пражывання за межамі Рэспублікі Беларусь ажыццяўляюцца толькі ў адносінах да грамадзян Рэспублікі Беларусь, якія пражываюць за мяжой на законных падставах у адпаведнасці з заканадаўствам дзяржавы знаходжання. Заяўнік павінен прадставіць пасведчанне аб жыхарстве або іншы дакумент, выдадзены кампетэнтнымі органамі дзяржавы знаходжання, які пацвярджае яго права на пражыванне ў краіне ці які ўказвае на адсутнасць пярэчанняў супраць афармлення яму замежнай ўстановай дзяржавы грамадзянскай прыналежнасці сталага пражывання ў краіне знаходжання.

2. Пры адсутнасцi ў заяўніка пашпарта грамадзяніна Рэспублікі Беларусь і немагчымасці яго афармлення ў сувязі з адсутнасцю рэгістрацыі (прапіскі) на тэрыторыі Беларусі, прыём дакументаў выконваецца толькі пасля ідэнтыфікацыі асобы і ўстанаўлення факта прыналежнасці заяўніка да грамадзянства Рэспублікі Беларусь.

3. Прадстаўленне ілжывых звестак, а таксама фальшывых ці не адказваючых устаноўленым патрабаванням дакументаў можа быць падставай для адмовы ў разглядзе заявы.

4. Да падачы дакументаў заяўніку варта азнаёміцца са зместам артыкулаў 7 і 20 Закона і, пры наяўнасці ў грамадзяніна вядомых яму падстаў для часовага абмежавання права на выезд з Рэспублікі Беларусь або нявыкананых абавязкаў, неабходна папярэдне ўрэгуляваць дадзеныя пытанні, паколькi, у выпадку адмовы па хадайніцтве, консульскі збор звароту не падлягае.

5. Пры афармленні пакідання на сталае пражыванне сям'і, усё яе паўналетнія члены падаюць асобныя заявы. У заяву бацькі або маці ўпісваюцца непаўналетнія дзеці (да 18 гадоў). Консульскі збор спаганяецца за кожную прадстаўленую заяву i не залежыць ад колькасці упісаных у яго дзяцей.

6. Натарыяльнае пасведчанне копій дакументаў не патрабуецца ў выпадку зняцця копій з арыгіналаў дакументаў у Генеральным консульстве Рэспублікі Беларусь у г.Стамбуле.

7. Рашэнне па заяве прымаецца ў залежнасці ад вынікаў праверкі.
Рашэнне аб адмове прымаецца пры наяўнасці прадугледжаных артыкулам 7 Закона падстаў для часовага абмежавання права грамадзян на выезд з Рэспублікі Беларусь або выкладзеных у артыкуле 20 Закона нявыкананых абавязкаў грамадзян, якія жадаюць аформіць сталае пражыванне за межамі Рэспублікі Беларусь.


Пры станоўчым рашэнні заяўніку можа быць па яго жаданнi аформлены пашпарт серыі РР, а таксама дадзеная асоба абавязана стаць у Генеральным консульстве на консульскі ўлік грамадзян, якія стала пражываюць за межамі Рэспублікі Беларусь.

Калі ў ходзе разгляду заявы выяўляюцца абставіны, якія дазваляюць меркаваць адсутнасць у заяўніка грамадзянства Рэспублікі Беларусь або яго страту, у дачыненні да такой асобы праводзіцца працэдура вызначэння прыналежнасці да грамадзянства Рэспублікі Беларусь або рэгіструецца страта грамадзянства Рэспублікі Беларусь і заяўніку выдаецца адпаведная даведка.

Дыпмісіі Беларусі за мяжой

Усе дыпмісіі Сайт МЗС
Перайсці